تاور
کارفرما

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

پلنت

واحد آروماتیک

مشاور

PIDEC

EPC

Fateh Sanat Kimia Co.

عنوان

Xylenes Splitter Tower

آیتم

T-8001

سال ساخت

1400

تعداد

1 دستگاه

فشار طراحی

12.5 Bar

دمای طراحی

314 درجه

وزن

1160 تن

ظرفیت

-

ابعاد (قطر / طول / ضخامت)

8،000 / 100،000 / 70 میلیمتر

متریال

SA 516 Gr.70N

تاور Xylenes Splitter شرکت پتروشیمی بوعلی سینا باقطر 8 متر، طول 100 متر و توناژ 1160 تن بصورت چند پارچه طراحی و درسال 1400 توسط این شرکت ارسال و درسایت کارفرما نصب گردیده است.