کارفرما

شرکت پیدک

پلنت

پتروشیمی متانول آپادانا خلیج فارس

مشاور

-

EPC

-

عنوان

Performer feed heater Convection

آیتم

HE-1004A

سال ساخت

1400

تعداد

1 دستگاه

فشار طراحی

52 Bar

دمای طراحی

645 C

وزن

119 تن

ظرفیت

-

ابعاد (طول / قطر / ارتفاع / ضخامت)

4500 / 6500 / 15000 میلیمتر

متریال

25Cr-20Ni / SA-312 TP.304H / 18Cr-8Ni

کانوکشن کویل  Ethane Cracking شرکت پتروشیمی کاویان به تعداد 108 ماژول کامل درسال 1390 توسط این شرکت مهندسی و ساخت شده است.