Baradaran-fsk

بازدید معاونت محترم صنایع عمومی وزارت صمت و هیات همراه از مجموعه کارخانجات شرکت فاتح صنعت

 

دکتر برادران در این بازدید، ضمن آشنایی با توانمندی ها و ظرفیت های موجود در داخلی سازی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاهی این مجموعه از چالش ها و موانع اداری این دست واحد های صنعتی مطلع گردید و در مورد رفع جدی موانع مذکور تاکید کرد.