تاریخچه

شرکت فاتح صنعت کیمیا اعتبار و حُسن شهرت خود را مرهون و مدیون اعتماد کارفرمایان و تلاش بی وقفه پرسنل دلسوز خود در ارائه­ خدمات اختصاصی، حرفه ای و موثر بوده است. ماموریت ما از آغاز فعالیت، همراهی در تهیه و تامین تجهیزاتی با کیفیت بالا و در کلاس جهانی بوده است، از ابتدای فعالیت  تا به امروز با توجه به شرایط ویژه کشور و تلاش در جهت خودکفایی در صنایع مختلف بالاخص صنایع نفت و گاز بر آن شدیم تا با ترسیم چشم انداز بلند مدت و گسترش فعالیت های ساخت  و  مهندسی  در جهت کاهش وابستگی­ها و بومی سازی صنعت ملی نفت و گاز کشور و صرفه جویی ارزی و اقتصادی نقشی ماندگار و برازنده را ایفا کنیم. مروری بر تاریخچه­ مجموعه فاتح صنعت کیمیا در این سالها گواهی بر این مدعاست.

فاتح صنعت در یک نگاه

شرکت فاتح صنعت کیمیا به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات ثابت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و … با تکیه بر پیشینه­ی ممتاز و نزدیک به نیم قرن تجربه در زمینه­ی طراحی و ساخت تجهیزات ثابت، در فضایی به وسعت 150،000 مترمربع با ایجاد ظرفیتی بالغ بر 30،000 تن تجهیزات ثابت صنعتی در سال ، به عنوان شرکتی پیشرو همواره کوشیده است تا ضمن بر آورده کردن نیازهای مشتری در بالاترین سطح کیفیت و منطبق بر کدها و استانداردهای جهانی در راستای اعتلای صنعت کشور نقشی در خور و شایسته را ایفا کند.

با توجه به جایگاه ویژه منطقه و کشورمان در صنایع نفت و گاز و در راستای تحقق اهداف و دورنمای ترسیم شده ، این شرکت همواره در زمینه­ ی طراحی و ساخت تجهیزات ثابت در تلاش بوده تا با بهره جویی از سیستم مدیریتی نوین و با تکیه بر توانمندی­های تکنولوژیکی و اتکا بر تجربه و دانش فنی پرسنل خود، گامی موثر در جهت خوداتکایی داخلی و کاهش وابستگی صنایع کشور بردارد.

مامــوریـت

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎﺗﺢ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی و دیگر بخش های انرژی کشور از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺛﺎﺑﺖ و دوار ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز و مشارکت شرکت های معتبر بین المللی و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ارتقاء سطح ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

چــشـــم انـــداز

بزرگترین و به روز ترین ارائه کننده ی خدمات طراحی مهندسی ، ساخت و نصب تجهیزات ثابت و دوار در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، فولاد، معادن و پکیج های فرآیندی در قالب پروژه های EPC در ایران، منطقه خاورمیانه، کشورهای همسایه و مستقل مشترک‌المنافع (C.I.S)

محـورهای استراتـژی فـاتـح صنـعــت

  • به کارگیری دانش، فناوری و سرمایه انسانی سرآمد و با انگیزه و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺪه آل ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺮﺳﻨﻞ
  • ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار در طول عمر مفید ﻣﺤﺼﻮﻻت و تحویل به موقع ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮي
  • اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد آوري با توسعه زنجیره ارزش پایدار
  • کنترل هزینه و مدیریت دارایی های فیزیکی
  • توسعه برند

ارزشـــهای سازمــانی

  • مشتری مداری، احترام و تکریم
  • تعهد و مسئولیت پذیری با تمرکز بر خود کنترلی
  • ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎري، ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ
  • بهبود مستمر با تمرکز بر خلاقیت و نوآوری
  • ایجاد اعتماد و صداقت نسبت به کلیه ذینفعان سازمان

رویدادهای اخیر

پروژه ها