راکتور

راکتورها عمدتا بعنوان قلب واحد های پروسسی شناخته می شوند، که براساس نوع واکنشی که در درون آنها به منظور حصول حداکثر محصول با ارزش مورد نظر از مواد اولیه ورودی اتفاق می افتد به انواع مختلفی به شرح زیر تقسیم می شوند:

  • Mixing Reactor: در این نوع راکتورها وجود یک میکسر وظیفه هم زدن مواد اولیه ورودی را به منظور افزایش میزان میکس شدن موارد اولیه و واکنش بهتر را بعهده دارد.
  • Fixed Bed Reactor: در این نوع راکتورها کاتالیست بصورت ثابت در طبقات راکتور قرارگرفته و عبور جریان مواد اولیه از روی کاتالیست باعث ایجاد واکنش و تولید محصول می گردد.
  • Tubular Reactor: انواعی از راکتورها هستند که بشکل کلی شبیه مبدل های پوسته و لوله طراحی می باشند و جریان مداوم اولیه براساس موقعیت مواد در درون لوله ها ایجاد واکنش و منجر به تولید محصول می گردد.

راکتورها غالبا مخازنی هستند که به واسطه نوع فرایندی که در آنها اتفاق می افتد و ظرفیت تعریف شده تولید محصول برای آنها، در ابعاد متفاوتی از سایزهای کوچک تا نمونه های بسیار بزرگ با ضخامت های بالای دیواره طراحی می شوند.

در درون راکتورها مواد اولیه ورودی با شدت جریان های مختلف و در دما و فشار تعریف شده واکنش نموده و محصول موردنظر تولید می شود. به دلیل درنظر گرفتن اثرات وزنی مواد اولیه در راکتور، اثرات بار سیکلی هم زن و شرایط فشار و دمای بالای عملکرد راکتورها، طراحی و ساخت اصولی و منطبق بر استاندارد ASME SEC.VIII DIV.1, 2 بسیار حائز اهمیت  و حیاتی بوده که به واسطه تجربه طراحی و ساخت تعداد بسیار زیادی از راکتورهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در این شرکت، دانش لازم و تجربه کافی در این خصوص در مجموعه شرکت فاتح صنعت کیمیا فراهم می باشد.

استاندارد طراحی:

     ASME SEC.VIII DIV.1

     ASME SEC.VIII DIV.2

     API 660

     ASME SEC.V

     ASME SECII Part. A&D

     ANSIB16.5/ B16.47

     ASTM

     NACE 0103

     NACE 0175

     TEMA

     BS N10204


متریال های کار شده:

Duplex & Super Duplex

Stainless Steel 304, 316, 321, …

Low Temp. Alloy Steel

High Temp. Alloy Steel

Carbon Steel

پروژه های مرتبط