فایرهیترها تجهیزاتی هستند که در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به منظور بالابردن دمای سیال گاز یا مایع تا دمای موردنظر در فرایندهای پروسسی مورد استفاده قرار می گیرند. فایرهیترها به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

Direct Fired Heaters

در این نوع از فایرهیتر ها، حرارت توسط مشعل ها تولید شده و گرمای حاصل از سوخت به سیال مایع یا گاز از طریق تیوب هایی که در مجاورت مشعل ها قرار دارند منتقل می شود.

Indirect Fired Heaters

در این نوع از فایرهیترها، هوای گرم حاصل از احتراق با انتقال به فضای اطراف مبدل بصورت غیرمستقیم باعث گرم شدن سیال فرایندی می گردد.

این تجهیزات در اشکال مختلف طراحی می گردد همچون

    • Box Type
    • Cabin type
    • Cylindrical Type

که پرکاربردترین نوع  آن  در صنایع  نفت و گاز از نوع Cylindrical  می باشد. در محفظه احتراق این تجهیز  حرارت  توسط شعله های مستقیم مشعل به سیال درون Radiant Coil انتقال خواهد یافت  و دمای سیال تا دمای مدنظر بالا خواهد رفت.

اجزای اصلی Fire Heater شامل موارد زیر می باشد:

·        Radiant Section

·        Convection Section

·        Duct

·        Stack

·        Structure Steel

·        Burner

·        Fan

·        BMS

·        Instrument

·         …

پروژه های مرتبط