مبدل های انتقال در سایت های الفین برای تولید اتیلن یا دیگر محصولات الفینی مورد استفاده قرار می گیرند. با استفاده از این تجهیزات، شکست حرارتی خوراک های گازی توسط  فرآیند خنک کاری سریع یا فرو نشانی (Quenching) صورت می پذیرد.

مبدل های خط انتقال به طور معمول تحت بارگذاری حرارتی می باشند و از این رو نیازمند تمهیدات ویژه ای در طراحی برای دستیابی به نیاز های فرآیندی، عمر مفید بالا و قابلیت اطمینان می باشند. قابلیت اطمینان و سازگاری مبدل های خط انتقال شرکت فاتح صنعت کیمیا، نقش بسیار مهمی را در افزایش مدت زمان کاری تجهیز ایفا می کنند و از طرفی منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگه داری و اورهال می گردد.

 به کار بردن هدرهای منحنی شکل انعطاف پذیر و جدار نازک در کنار استفاده از تیوب های دوتایی این امکان را فراهم  می آورد که مبدل های مذکور در شرایط مختلف شار حرارتی و دمای بالا و همینطور اثرات سایشی ناشی از ذرات ککی (زغال سنگ سوخته) که در کوره ها جریان دارند، کارکرد بلند مدت ایمنی داشته باشند.

مبدل های خط انتقال فاتح صنعت کیمیا در بسیاری از سایت های پالایشگاهی و پتروشیمی های مورد استفاده قرار گرفته اند و پاسخگوی کلیه نیاز های طراحی  فرآیندی کوره ها بوده اند.

پروژه های مرتبط