در راستای فرهنگ سازی ، ایمن سازی  و ایجاد آرامش خاطر در برابر تهدیدات ناشی از بیماری کرونا  در زندگی و محیط کار، مرحله دوم واکسیناسیون تمامی پرسنل شرکت فاتح صنعت امروز ، پنجشنبه ۲۲ مهر ماه در محل کارخانه انجام گردید .

در راستای فرهنگ سازی ، ایمن سازی و ایجاد آرامش خاطر در برابر تهدیدات ناشی از بیماری کرونا در زندگی و محیط کار، مرحله دوم واکسیناسیون تمامی پرسنل شرکت فاتح صنعت امروز ، پنجشنبه ۲۲ مهر ماه در محل کارخانه انجام گردید .

در email به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید