خبر فایر برای سایت

آغاز نصب كوره هاي ٨٠٠١ و ٨٠٠٣ واحد پارآزايلين پتروشيمي بوعلي سينا براي اولين بار توسط پرسنل متخصص فاتح صنعت

در email به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید