fs-news-03

مراسم کلنگ زنی مجتمع تولید کنسانتره کرومیت و فروکروم تکوین (وابسته به گروه فاتح) با حضور استاندار محترم فارس و علی رغم شرایط حاد کرونایی ، به دلیل اهمیت موضوعات پیش رو در شهرستان نیریز صورت گرفت .
به گزارش روابط عمومی گروه فاتح در این سفر چندین طرح عمرانی افتتاح گردید و کلنگ مجتمع تولید کنسانتره و تولید فروکروم شرکت تکوین در شمال شهرک صنعتی ده فاضل این شهرستان به زمین زده شد.
شرکت تکوین که با اهداف مهمی از جمله تولید اشتغال، جلوگیری از خام فروشی سنگ کرومیت و ایجاد ارزش افزوده برای این ماده معدنی در دست احداث می باشد جهت تولید کنسانتره به ظرفیت ۵۰ هزارتن و تولید فروکروم به ظرفیت ۲۰ هزارتن در سال ،در آینده ای نزدیک آغاز به کار خواهد کرد.
جهت احداث فاز اول این طرح که طی برآوردهای صورت گرفته حدود ۲۴ ماه به طول خواهد انجامید سرمایه ای بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد ریال مورد نیاز می باشد و برای حدود ۲۰۰ نفر بصورت مستقیم تولید اشتغال خواهد شد.