اخبار سایت پارت چهارم تاور

عمليات ليفت و نصب پارت 4 تاور 8001 بطول 22 متر و در ارتفاع 48 متری با موفقيت انجام شد

در email به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید