PART5

نصب پنجمین قطعه از تاور T-8001 پتروشیمی بوعلی سینا بزرگترین و مرتفع تــــرین برج پتروشیمی کشور

در email به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید