اهداء کیف و لوازم تحصیل به فرزندان محصل پرسنل گروه فاتح


امسال نیز ۶۵۸ نفر از محصلین خانواده بزرگ فاتح با لوازم تحصیل اهدایی مجموعه به استقبال سال جدید تحصیلی رفتند ، لازم به ذکر است این خانواده جوان صنعتی امسال نیز رشد ۲۷ درصدی محصلین را تجربه کرده است.