اهداء کیف و لوازم تحصیل به فرزندان محصل پرسنل گروه فاتح


امسال نیز ۶۵۸ نفر از محصلین خانواده بزرگ فاتح با لوازم تحصیل اهدایی مجموعه به استقبال سال جدید تحصیلی رفتند ، لازم به ذکر است این خانواده جوان صنعتی امسال نیز رشد ۲۷ درصدی محصلین را تجربه کرده است.

در email به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید