مهندسی و ساخت ریفرمر

کوره های Steam Reformer  بعنوان قلب واحد Syngas بحساب می آیند و جهت تولید محصولاتی همچون Syngas و هیدروژن از گاز طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند که یکی از روش های معمول و مقرون بصرفه در جهان می باشد. تولید محصولاتی همچون Syngas یه عنوان مواد اولیه تولید آمونیاک و متانول و همچنین محصول هیدروژن جهت فرایندهای هیدروکرکینیگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پس از اینکه گاز طبیعی گوگرد زدایی گردید، این گاز با بخار آب ترکیب شده ودرحضور کاتالیست در کوره های Steam Reformer واکنش داده و محصولاتی همچون CO, CO2, H2, CH4 و بخار آب تولید خواهد شد.

کوره های ریفرمر از اجزاء مختلفی تشکیل شده است که شامل بخش های مکانیکی مانند: Air Preheater، Catalyst Tube، Piping، Steel Structure و Refractory می باشد، همچنین بخش های غیر مکانیکی همچون برق و ابزاردقیق شامل BMS، Instrument، Burner، Fan و Turbine تشکیل شده است.

شرکت فاتح صنعت کیمیا با سابقه طولانی در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات ثابت در عمده پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی حضور داشته ، همچنین با در اختیار داشتن زیر ساختهای لازم  از جمله تجهیزات و امکانات کارگاهی به روز توانایی تولید و ساخت این تیپ از  کوره ها را دارا می باشد.

پروژه های مرتبط