کوره کرکینگ

کوره های کرکینگ جهت تولید محصولات الفینی همچون اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد که اساس بسیاری از محصولات همچون پلاستیک، رزین ها و فیبرها را تشکیل می دهد. استفاده از کوره های کرکینگ یکی از روش های رایج برای تولید اتیلن می باشد، که با نام های دیگری همچون  Steam Crackersو Cracking Heaters شناخته می شوند.

براساس میزان ظرفیت تولید تعریف شده، کوره های کرکینگ دارای ابعاد و ظرفیت های مختلفی هستند که عوامل تاثیرگذار در ظرفیت تولید به شرح زیر می باشد:

  • تعداد و طول کویل ها
  • میزان خروجی دمای گاز پروسسی
  • دمای دیواره تیوب ها
  • متوسط جذب دما از کویل ها
  • میزان زمان مقاومت در کویل ها

لازم به ذکر است، در فرایند کوره های کرکینگ هیدروکربن های اشباع شده همچون نفتا، LPG ، اتان، پروپان یا بوتان با استفاده از بخار به هیدروکربن سبک و غیراشباع شکسته می شوند و در این فرایند آلکن های سبک یا همان الفین شامل اتیلن، پروپان و پروپیلن و محصولات جانبی دیگر تولید می شوند.  

اجزای اصلی کوره های کرکینگ شامل تجهیزات زیر می باشند:

Radiation Coil

Convection Coil

TLX System

Steel Structure

Burner

Fan

Piping

Fired Box

Instrument

BMS

Insulation

شرکت فاتح صنعت کیمیا با سابقه طولانی در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات ثابت در عمده پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی حضور داشته ، همچنین با در اختیار داشتن زیر ساختهای لازم  از جمله تجهیزات و امکانات کارگاهی به روز توانایی تولید و ساخت این نوع از  کوره ها را دارا می باشد.

پروژه های مرتبط