کوره ها از جمله تجهیزات خاص در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی بشمار می روند .بصورت کلی پرکاربردترین آن در ایران عبارتند از:

  • Cracking Furnaces
  • Steam Reformer Furnaces
  • Fire Heater

Cracking Furnace

ترکیبات خام شامل اتان ، LPG و نفتا، Atmospheric Gas Oil ، Hydrocracker و … با عنوان خوراک ورودی وارد  کوره خواهد شد، سپس از طریق کویل های تابشی (Radiation Coil )ها به کمک حرارت موجود در محفظه ی احتراق Cracked  Gasتولید خواهد شد و در نهایت محصولاتی نظیر اتیلن و پروپیلن از کوره خارج می شود ( کوره های کرکینگ بطور معمول در پلنت های الفین و در صنایع پتروشیمی بیشترین مورد استفاده را دارا می باشند).

Steam Reformer Furnace

ترکیبات خام شامل گاز طبیعی ، گاز مایع ، نفتا و … با بخار آب ترکیب شده ، سپس گاز ترکیبی در تیوب های عمودی Reformer  از بالا به سمت پایین جریان خواهد یافت  و از ناحیه بیرونی حرارت را جذب کرده تا جایی که در نهایت با به حداقل رسانیدن میزان متان در گاز سنتز  و به حداکثر رساندن هیدروژن محصول نهایی حاصل می گردد ( بیشترین استفاده کوره های (Steam reformer)  در صنایع پتروشیمی می باشد).

Fire Heater

این تجهیزات در اشکال مختلف طراحی می گردد همچون

  • Box Type
  • Cabin type
  • Cylindrical Type

پرکاربردترین نوع آن در صنایع  نفت و گاز از نوع Cylindrical  می باشد. در محفظه احتراق این تجهیز حرارت  توسط شعله های مستقیم Burner  به سیال درون کویل های تابشی انتقال خواهد یافت و دمای سیال تا دمای مدنظر بالا خواهد رفت (پرکاربردترین مورد استفاده fire Heater  در صنایع نفت و گاز می باشد).

اجزای اصلی کوره ها

 • TLX System
  1. Primary TLE
  2. Secondary TLE
  3. Tertiary TLE
  4. Steam Drum
 • Radiation Coil
 • Convection Coil
 • Structure, Fan, Piping, Silencer…

 

شرکت فاتح صنعت کیمیا با سابقه طولانی در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات ثابت درعمده پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی حضور داشته، همچنین با در اختیار داشتن زیر ساختهای لازم از جمله تجهیزات و امکانات کارگاهی به روز توانایی تولید و ساخت انواع  کوره های ذکر شده  را در کارنامه ی خود با موفقیت به ثبت رسانده است.

پروژه های مرتبط