کارفرما

ناموران دلوار

پلنت

GACHSARAN OLEFIN

مشاور

نارگان

EPC

NARGAN

عنوان

C2 Splitter

آیتم

30-T-1403

سال ساخت

1398

تعداد

1 دستگاه

فشار طراحی

22.2 Bar

دمای طراحی

54/60- درجه

وزن

510 تن

ظرفیت

1547 m3

ابعاد (قطر / طول / ضخامت)

45 /67000 / 5800 میلیمتر

متریال

SA-537 CL.2