تاور
کارفرما

شرکت متانول سیراف

پلنت

5000MTPD Siraf Methanol

مشاور

ناموران

EPC

شرکت متانول سیراف

عنوان

MP Methanol Column

آیتم

T-5003

سال ساخت

1399

تعداد

1 دستگاه

فشار طراحی

6 Bar

دمای طراحی

165 درجه

وزن

378 تن

ظرفیت

-

ابعاد (قطر / طول / ضخامت)

6350 / 64،900 / 36 میلیمتر

متریال

SA 516 Gr.70N

تاور MP Methanol شرکت متانول سیراف باقطر 7 متر، طول 65 متر و توناژ 400 تن بصورت یک پارچه طراحی و درسال 1399 توسط این شرکت ارسال گردیده است.