راکتور
کارفرما

شرکت پتروشیمی بوشهر

پلنت

Methanol Plant

مشاور

PIDEC

EPC

-

عنوان

Sulphur Removal Reactor

آیتم

30-R-1002 A/B

سال ساخت

1396

تعداد

2 دستگاه

فشار طراحی

66 Bar

دمای طراحی

405 درجه

وزن

145 تن

ظرفیت

-

ابعاد (قطر / طول / ضخامت)

3500/ 12،000/ 84 میلیمتر

متریال

SA387 Gr.11 Cl.2

راکتور Sulphur Removal شرکت پتروشیمی بوشهر باقطر 3.5 متر، طول 12 متر و ضخامت 84 میلیمتر درسال 1396 توسط این شرکت طراحی و ساخت شده است.