کارفرما

شرکت آدیش

پلنت

SIRAF Condensate

مشاور

شرکت آدیش

EPC

شرکت آدیش

عنوان

CONDENSATE FRACTIONATOR

آیتم

V-501-01

سال ساخت

1399

تعداد

1 دستگاه

فشار طراحی

4.5 Bar

دمای طراحی

325 درجه

وزن

278 تن

ظرفیت

1238m3

ابعاد (قطر / طول / ضخامت)

18-32 / 57000 / 6000 میلیمتر

متریال

SA 516 Gr.70N+CLAD MONEL