تاور
کارفرما

شرکت پتروپالایش کنگان

پلنت

Kangan C2 Recovery

مشاور

EIED

EPC

EIED

عنوان

DEMETHANIZER COLUMN

آیتم

T-1201/2201

سال ساخت

1398

تعداد

2 دستگاه

فشار طراحی

37 Bar

دمای طراحی

280 درجه

وزن

814 تن

ابعاد (قطر / طول / ضخامت)

6،900/ 63،000/ 115 میلیمتر

ظرفیت

6،900/ 63،000/ 115 میلیمتر

متریال

SA-240 Gr.304

: تاور DEMETHANIZER شرکت پتروپالایش کنگان باقطر 7 متر، طول 63 متر و ضخامت 115 میلیمتر درسال 1398 توسط این شرکت طراحی و ساخت شده است.