مبدل
کارفرما

پتروشیمی مارون

پلنت

الفین

مشاور

-

EPC

-

عنوان

Olefin Plant Transfer Line Exchanger (TLE) in Cracking Furnace

آیتم

H1101 / H1801

سال ساخت

1396

تعداد

12 دستگاه

فشار طراحی

94 Bar

دمای طراحی

900 درجه

وزن

672 تن

ظرفیت

-

ابعاد (طول / عرض / ارتفاع / ضخامت)

-

متریال

SA-209Gr. T1A, SA-204 Gr.A

Transfer Line Exchanger (TLE) های پتروشیمی مارون با فشار 94 بار و دمای 900 درجه در سال 1396 توسط این شرکت مهندسی و ساخته شده است.