کارفرما

شرکت نارگان ​

پلنت

پلنت الفین

مشاور

شرکت نارگان

EPC

-

عنوان

COLD BLOWDOWN VAPORISER STEAM HEATER

آیتم

10-E-931 A/B

سال ساخت

1394

تعداد

3 دستگاه

فشار طراحی

bar 6 / 7F.V

دمای طراحی

190 / 190 درجه

وزن

37 تن

ظرفیت

37 / 2 m3

ابعاد (طول / قطر / ارتفاع / ضخامت)

18 / 3500 / 13100 / 2900 میلیمتر

متریال

SA-516 Gr.70 / SA-240 Gr.304L / SA-179