کارفرما

.Sazeh Consultants Engineering co

پلنت

Kermanshah Petrochemical

مشاور

.Sazeh Consultants Engineering co

EPC

-

عنوان

2ND AMMONIA AND UREA PROJECT-KERMANSHAH

آیتم

2-E-2188

سال ساخت

1400

تعداد

4 دستگاه

فشار طراحی

50 / 50 Bar

دمای طراحی

265 / 280 درجه

وزن

61235 تن

ظرفیت

12 / 2 m3

ابعاد (طول / قطر / ارتفاع / ضخامت)

20 / 3600 / 9000 / 1500 میلیمتر

متریال

SA-516 Gr.70N / SA-240 Gr.304L / SA-213 TP.314L