کارفرما

.Sazeh Consultants Engineering co

پلنت

Kermanshah Petrochemical

مشاور

.Sazeh Consultants Engineering co

EPC

-

عنوان

2ND AMMONIA AND UREA PROJECT-KERMANSHAH

آیتم

2-E-2114

سال ساخت

1400

تعداد

1 دستگاه

فشار طراحی

37 / 37 Bar

دمای طراحی

455 / 455 درجه

وزن

35.5 تن

ظرفیت

9 / 6.7 m3

ابعاد (طول / قطر / ارتفاع / ضخامت)

25 / 1600 / 17200 / 1100 میلیمتر

متریال

SA-387 Gr.11 / SA-387 Gr.11 / SA-213 T11