مبدل
کارفرما

پتروشیمی زاگرس

پلنت

متانول

مشاور

-

EPC

-

عنوان

Methanol Waste Heat Boiler

آیتم

E-1003 A/B

سال ساخت

1395

تعداد

2 دستگاه

فشار طراحی

132 Bar

دمای طراحی

450 درجه

وزن

248 تن

ظرفیت

-

ابعاد (طول / قطر / ارتفاع / ضخامت)

-

متریال

SA-213 T11, A533 Gr.B Cl.2

Boiler های پتروشیمی زاگرس با فشار 132 بار و دمای 450 درجه در سال 1395 توسط این شرکت مهندسی و ساخته شده است.