news_t19_p3

نصب پارت سوم برج پارازایلین پتروشیمی بوعلی سینا توسط شرکت فاتح صنعت با موفقیت انجام شد.

در email به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید